باسمه تعالی     عنوان کتاب: بلدچی نویسنده: اسماعیل سپهوند ناشر: انتشارات سوره مهر سال انتشار: 1397 تعداد جلد: 2 جلد تعداد صفحات: جلد اول 646، جلد دوم 612 صفحه، (1258 صفحه). در بین صدها اثر منتشر شده در زمینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس، بعضی آثار به لحاظ محتوایی و ادبی، نسبت با سایر آثار […]