باسمه تعالی غار کلماکره، این غار در بخش مرکزی شهرستان پلدختر، واقع شده و یكي از شش گنجينه بزرگ كشف شده در جهان است. براي دسترسي به غار از مسير پلدختر و از طريق جاده شوسه‌اي كه در حاشيه شمالي رودخانه كشكان است، پس از طي ۱۲ كيلومتر دهكده قشلاقي به نام دره باغ قرار […]